Misiune și obiective

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare

Şcoala Doctorală de Teologie funcţionează pe baza Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a Studiilor Doctorale din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de IOSUD, Regulamentul propriu de organizare şi funţionare, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, H.G. nr. 681 / 2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, H.G. nr. 134 / 2016, pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, precum şi Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la învăţământul teologic universitar.

Facultatea de Teologie Ortodoxă în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Doctorală a fost cofondatoare a Universităţii din Iaşi în anul 1860.

Înfiinţată prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4544 din 23.09.2002, Şcoala Doctorală de Teologie  reprezintă astăzi un reper instituţional de cercetare teologică avansată şi recunoscută atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Acte fondare a Scolii Doctorale de Teologie

Directorul Şcolii Doctorale de Teologie

Directorul Scolii Doctorale de Teologie

Prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA

Contact:

mail: savavi@gmail.com

tel: 0232/201102 interior 2419

Consiliul Scolii Doctorale de Teologie

Consiliul Scolii Doctorale de Teologie 2022-2026

Misiunea şi obiectivele Şcolii Doctorale de Teologie

Şcoala Doctorală de Teologie îşi defineşte misiunea în acord cu principiile şi normele actuale ale cercetării teologice europene, în general, şi ale Ortodoxiei, în special.

1. La nivel strategic,Şcoala Doctorală de Teologie Ortodoxă, prin proiectele sale de cercetare, își propune:

  • să contribuie la dezvoltarea cercetării interdisciplinare în mediul universitar;
  • să formeze tineri teologi, capabili să elaboreze proiecte de cercetare, care să răspundă nevoilor pastorale și misionare ale Bisericii în societatea de azi;
  • să păstreze și să promoveze valorile perene ale Ortodoxiei în dialogul interreligios și intercultural.

2. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Şcoala Doctorală de Teologie și-a fixat următoarele obiective strategice:

  • atragerea celor mai valoroși studenţi teologi în activitatea de cercetare teologică fundamentală și aplicată;
  • crearea unui climat favorabil cercetării interdisciplinare și competiţiei colegiale;
  • asigurarea tuturor condiţiilor necesare dezvoltării intelectuale și profesionale a doctoranzilor.
  • valorificarea parteneriatelor internaționale ale Universității şi Facultății pentru a încuraja şi susține participarea doctoranzilor la conferințe şi seminarii științifice în străinătate.

Spatiile care deservesc Scoala Doctorala de Teologie:

Spatii Scoala Doctorala

Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.