Au fost aprobate în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxa din 29.04.2024 următoarele:

Criterii de selecție 

  1. Limitarea la un număr de 3 (trei) mobilități de scurtă durată pentru un student, pe parcursul unui ciclu de studii (licență, master, doctorat);
  2. Includerea obligativității de a depune la dosarul de candidatură a unui Certificat de competență lingvistică (acceptate de către UAIC pentru mobilitățile de lungă durată);
  3. Evitarea deplasărilor studențești în mobilități de scurtă durată pe parcursul semestrului, în afara unor programe internaționale prestabilite sau evenimente care se desfășoară în instituțiile partenere, care presupun prezența studenților în instituție la date fixe;
  4. Prezentarea la interviu a acordului scris al profesorului de specialitate la care urmează să se echivaleze lucrarea de seminar, laboratorul sau cursul.

Echivalarea mobilităților

Cursurile sau seminariile care se echivalează sunt stabilite prin Contractul de studii (Learning Agreement – LA), respectiv Contractul de formare (Learning Agreement for Traineeships – LAT) și se stabilesc înainte de plecarea în mobilitate, prin semnarea de către student, partenerul străin și Coordonatorul Erasmus + al facultății de origine.

  1. Mobilitatea de studiu se efectuează pe parcursul unui semestru (5 luni) sau un an de studiu (12 luni) la o universitate cu care avem acord bilateral de colaborare. Se echivalează toate materiile studiate la universitatea parteneră, trecute în LA, echivalente materiilor de la facultatea noastră. Cursurile care nu au echivalență la universitatea de destinație sunt finalizate prin examinarea studentului, în sesiunea primă de după întoarcere, sau în sesiunea specială pentru studenții Erasmus +, din prima parte a lunii septembrie (aceste materii sunt, de asemenea, prevăzute în LA). Profesorii de specialitate au dreptul de a convoca studentul, după revenirea din stagiul de studiu, pentru a avea un colocviu, a da informații despre pregătire și cunoștințele dobândite, dar nu poate să dea notă de nepromovare; astfel că rămâne validă nota aprobată de Comisia Erasmus de recunoaștere și echivalare.
  1. Mobilitatea de practică de lungă durată (2 -12 luni) se echivalează cu un singur curs, cu numărul de credite aferente, stipulat în LAT, cu nota pe care o aprobă Comisia de recunoaștere și echivalare, conform cu rezultatele obținute de la instituția unde a avut loc mobilitatea. Profesorul are dreptul de a cere clarificări/prezentare a unui raport de la student, poate modifica nota, numai cu acordul Comisiei de recunoaștere și echivalare, dar nu poate să dea notă de nepromovare a examenului. Dacă Planul de învățământ prevede Disciplina Practică de specialitate în perioada efectuării mobilității de practică, echivalarea se va face la această disciplină.
  1. Mobilitatea de practica de scurtă durată (5-29 zile) se echivalează cu un seminar sau o lucrare de seminar/laborator, trecute în Contractul de formare (LAT). Se recunosc doar credite (1 sau 2 credite), dar nu se recunoaște nota la materia al cărei seminar sau lucrare de seminar/laborator a fost recunoscută. Studentul are obligația de a se prezenta la examen și a primi nota de la profesorul de specialitate, conform cu evaluarea semestrială. Dacă Planul de învățământ prevede Disciplina Practică de specialitate în perioada efectuării mobilității de practică, echivalarea se va face la această disciplină.

Pe perioada mobilității, studentul are dreptul la scutirea absențelor de la seminar și/sau curs. La întoarcerea din mobilitate, profesorul poate avea o discuție cu studentul pe tema mobilității și relevanței acesteia pentru formarea profesională. Criteriul se aplică și la materiile unde evaluarea se face pe parcurs.

Pentru fiecare student beneficiar de mobilități Erasmus +, de orice fel, se eliberează o Adeverința de echivalare, semnată de membrii Comisiei de recunoaștere și echivalare, o copie a acesteia fiind la Biroul de Relații Internaționale, iar una la dosarul Erasmus + al studentului, din Facultate.

 

LISTA UNIVERSITATILOR PARTENERE_2023

Anunt de selectie SMS_TeolOrt_sept 2022

Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.