Susținere publică

La data de 29.09.2022, ora 10:00, în SALA COLOANELOR dl. DUCA P. DANIEL va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul PRAZNICUL IZVORUL TĂMĂDUIRII ÎN SPIRITUALITATEA LITURGICĂ RĂSĂRITEANĂ – PREZENTARE ISTORICĂ ŞI ANALIZA LITURGICĂ ŞI TEOLOGICĂ, în vederea obținerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

01 Anunt pentru sustinerea publica a tezei de doctorat de drd pr DUCA P. DANIEL

02 COMISIE SUSTINERE PUBLICA DUCA DANIEL

03 CV pr drd Duca Daniel

03 Lista lucrarilor stiintifice publicate

04 Lista lucrarilor stiintifice publicate drd Duca Daniel

05 CV presedinte Comisie – prof dr pr Petre Semen

06 CV indrumator prof Viorel SAVA

07 CV referent Teofil Tia

08 CV referent pr Dumitru Vanca

09 CV refrent pr Vasile Stanciu

10 Adeverinta Biblioteca – Depunere teza pr Duca Daniel

11 Rezumat Teza de doctorat – pr drd Duca Daniel

___________________________________________________________________________

La data de 29.09.2022, ora 12:00, în SALA COLOANELOR dl. RUSU S. IULIAN-CIPRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ARHIERATICONUL ROMANESC – CARTE DE CULT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

01 Anunt pentru sustinerea publica a tezei de doctorat de drd pr RUSU CIPRIAN

02 COMISIE SUSTINERE PUBLICA RUSU IULIAN

03 CV DOCTORAT Rusu Iulian Ciprian

04 Lista lucrarilor stiintifice publicate

05 CV presedinte Comisie – prof dr pr Petre Semen

06 CV indrumator prof Viorel SAVA

07 CV referent Teofil Tia

08 CV referent pr Dumitru Vanca

09 CV refrent pr Vasile Stanciu

10 Adeverinta Biblioteca – Depunere teza pr Rusu Ciprian

11 REZUMAT TEZA DOCTORAT – Arhieraticonul romanesc – carte de cult -Rusu Iulian-Ciprian

__________________________________________

In data de 27.09.2022, ora 8.00, Sala Profesori a Facultății de Teologie Ortodoxa va avea loc ședința publica de susținere a tezei de doctorat de către drd. OBREJA Roxana Maria.

01 Anunt sustinere publica a tezei de doctorat de drd OBREJA Roxana Maria

02 Comisie sustinere publica OBREJA ROXANA MARIA

03 CV drd Obreja Roxana-Maria

04 Lista lucrarilor stiinttifice publicate drd Roxana Maria Obreja

05 CV presedinte prof univ dr pr Ion VICOVAN

06 CV-indrumator-prof-univ-dr-pr-Gheorghe-PETRARU

07 CV refernt Pr. Prof. Dr. David Pestroiu.doc

08 CV referent Prof. Dr. Vasile Timiș

09 CV referent conf D SANDU

10 Rezumat teza drd Roxana Maria Obreja

11 Adeverinta Biblioteca depunere teza doctorat

___________________________________________________________________________________

In data de 29.09.2022, ora 8.00, Sala Profesori a Facultății de Teologie Ortodoxa va avea loc ședința publica de susținere a tezei de doctorat de către drd.pr. CIURCIUN Ștefănel Stelian

01 Anunț susținere publica a tezei de doctorat de pr drd Ciurciun Ștefănel Stelian

02 Decizie comisie doctorat

03 CV drd Ciurciun Stefanel Stelian

04 Lista lucrarilor stiintifice pr drd Ciurciun Ștefănel Stelian

05 CV președinte prof dr pr Viorel SAVA

06 CV îndrumător prof dr pr Gheorghe PETRARU

07 CV referent conf dr pr Calina Gelu

08 CV-referent-prof-dr-pr-Valer-Bel

09 CV-referent-prof-dr-pr-Popa-Gheorghe

10 Adeverinta biblioteca – teza doctorat Ciurciun Ștefănel Stelian

11 Rezumat teza de doctorat

____________________________________________________________

In data de 29.09.2022, ora 11.00, Sala Profesori a Facultății de Teologie Ortodoxa va avea loc ședința publica de susținere a tezei de doctorat de către drd.pr. PURICE Simion

01 Anunt sustinere publica teza de doctorat drd.pr. Purice Simion

02 Decizie COMISIE SUSTINERE PUBLICA PURICE SIMION

03 Pr drd Simion Purice CV 2022

04 Pr Purice Simion lucrari stiintifice prezentate si publicate

05 CV presedinte comisie prof Ion VICOVAN

06 CV indrumator prof dr pr Gheorghe PETRARU

07 CV referent prof dr pr Valer BEL

08 CV referent conf dr pr Radu Petru Mureșan

09 CV referent conf dr pr Dan SANDU

10 Adeverinta biblioteca depunere teza

11 Rezumat teza de doctorat drd pr Simion Purice

_________________________________________________________________________________

In data de 27.09.2022, ora 10.00, Sala Coloanelor a Facultății de Teologie Ortodoxa va avea loc ședința publica de susținere a tezei de doctorat de către drd.pr. LOGHIN CRISTIN IOAN

01 Anunt sustinere publica teza de doctorat drd.pr. LOGHIN A. CRISTIN IOAN

02 Decizie Comisie Drd LOGHIN CRISTIN IOAN

03 CV Drd LOGHIN CRISTIN IOAN

04 Adeverinta biblioteca Drd LOGHIN CRISTIN IOAN

05 Lista lucrarilor publicate Drd LOGHIN CRISTIN IOAN

06 CV presedinte prof univ dr pr Ioan Cristinel TESU

07 CV indrumator prof univ dr pr Gheorghe PETRARU

08 CV referent conf univ dr pr Calina Gelu

09 CV referent prof univ dr pr David Pestroiu

10 CV referent prof univ dr pr I VICOVAN

Rezumatul tezei de doctorat Loghin Cristin Ioan

_____________________________________________________________________________________

In data de 27.09.2022, ora 12.00, Sala PROFESORI a Facultății de Teologie Ortodoxa va avea loc ședința publica de susținere a tezei de doctorat de către drd. Lucian CORDUNEANU.

01 Anunțul cu sustinerea publica a tezei de doctorat de către drd Corduneanu Lucian

02 Comisie Sustinere publica

03 CV drd Corduneanu Lucian

04 Lista lucrarilor publicate Corduneanu Lucian

05 Adeverinta depunere teza biblioteca – Corduneanu Lucian

CV presedinte prof dr pr Popa Gheorghe

CV indrumator prof dr pr Ion VICOVAN

CV Ioan Moldoveanu

CV. Paul Brusanowski

CV prof. Ploscaru Cristian

Rezumatul tezei de doctorat

____________________________________________________

In data de 27.09.2022, ora 13.00, Sala Coloanelor a Facultății de Teologie Ortodoxa va avea loc ședința publica de susținere a tezei de doctorat de către drd. MIHĂILĂ DIOGENE.

Anunț susținere publica Mihăilă Diogene

COMISIE SUSTINERE PUBLICA MIHĂILĂ DIOGENE

CV drd Mihaila Diogene

03 CV președinte Comisie – prof dr pr Petre Semen

CV – Indrumator prof dr pr Ioan Cristinel TESU

CV – referent conf univ dr pr Adrian Lucian Dinu

CV – referent pr conf univ dr Holbea Gheorghe

CV – referent prof univ dr Ștefan Iloaie

Lista Lucrărilor științifice publicate drd Mihăilă Diogene

REZUMAT Teza doctorat – drd Diogene Mihaila

_____________________________________________________

In data de 17.06.2022, ora 10.00, Sala Coloanelor a Facultății de Teologie Ortodoxa va avea loc ședința publica de susținere a tezei de doctorat de către Arhim.drd. HANGANU Adrian Constantin (Arsenie).

01 Anunț susținere publica a tezei de doctorat de drd Hanganu Adrian Constantin

02 Decizie Comisie susținere publica

03 Arhim. Arsenie Hanganu – CV

04 Lista lucrări publicate – Doctorat

05 Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului in tradiția ortodoxa – REZUMAT

06 CV președinte Comisie – prof dr pr Petre Semen

07 CV indrumator prof V SAVA

08 CV – referent prof C BOLOCAN

09 CV referent Vasile Stanciu

10 CV referent Teofil Tia


La data de 27.09.2021, ora 09:00, în SALA COLOANE dl. CERNAT P. PETRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IDENTITATEA EMBRIONULUI UMAN DIN PERSPECTIVĂ  TEOLOGICĂ ŞI BIOETICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

 

Anunt sustinere publica a tezei

Anunt sustinere publica

Comisie Cernat -Teologie

CV conducator stiintific Gavrilovici Cristina

Cv drd Cernat Petru

CV europass Moldovan Sebastian

CV-Popa Gheorghe

CV-Stefan Iloaie

Cv-Vicovan Ion

Lista lucrarilor stiintifice CERNAT Petru

Rezumat teza de doctorat – anunt

Rezumat teza de doctorat

________________________________________________________________________________________________________________________

La data de 15.12.2020, ora 10:00, în SALA COLOANELOR (online la adresa afişată) dl. ARGATU M. ILARION va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul POEMELE SLUJITORULUI DOMNULUI. ANALIZĂ TEXTUALĂ. DIACRONIA INTERPRETĂRII. REEVALUARE MESIANICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

Anunt Argatu Ilarion

CV Argatu Ilarion (doctorat)

CV conf dr pr Alexandru Mihaila

CV conf dr pr Ilie Melniciuc

CV Prof dr pr I C Tesu PRESEDINTE COMISIE

CV prof dr pr Ioan Chirila

CV prof dr pr Petre Semen INDRUMATOR

Decizie comisie Argatu Ilarion

Rezumat teza Argatu Ilarion

_________________________________________________________________________________________________________________________

La data de 15.12.2020, ora 12:00, în SALA COLOANELOR (online la adresa afişată) dl. POSTOLACHI M. VASILE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul FECIOARA MARIA ÎN TRADIŢIA BIBLICA ŞI CORANICĂ. ABORDARE BIBLICO-OMILETICA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

 

Anunt Postolachi Vasile

CV conf dr pr Alexandru Mihaila

CV conf dr pr Ilie Melniciuc

CV drd Postolachi Vasile

CV Prof dr pr I C Tesu PRESEDINTE COMISIE

CV prof dr pr Ioan Chirila

CV prof dr pr Petre Semen INDRUMATOR

Decizie comisie Postolachi Vasile

Rezumat teză de doctorat drd Postolachi Vasile

________________________________________________________________________________________________________________________

La data de 16.07.2020, ora 10:00, în SALA COLOANE dl. BRÎNZĂ I. BOGDAN-VLĂDUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PATIMĂ ŞI PĂTIMIRE ÎN TEOLOGIA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL. RELEVANŢA LOR PENTRU TEOLOGIA MORALĂ CONTEMPORANĂ , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

Anunt sustinere publica BRINZA I. BOGDAN-VLADUT

Anunt sustinere teza BRINZA I. BOGDAN-VLADUT

CV Brinza Bogdan-Vladut

CV pr prof univ dr Gheorghe Petraru

CV pr prof univ dr Gheorghe Popa

CV pr prof univ dr Ion Vicovan

Cv pr prof univ dr Stefan Iloaie

CV pr prof univ dr Vasile Raduca

Decizie Comisie

Link de sesiune sustinere pe platforma ZOOM

Lista lucrarilor stiintificeRezumat teza de doctorat

______________________________________________________________________________________________________________________

La data de 25.02.2020, ora 10:00, în SALA PROFESORI dl. PIŞTEA I. GABRIEL-ALIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul SĂRBĂTOAREA BOTEZULUI DOMNULUI – PERSPECTIVĂ ISTORICĂ. ELEMENTE DE TEOLOGIE ŞI DE SPIRITUALITATE LITURGICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

 

ANUNT SUSTINERE PUBLICA PISTEA I. GABRIEL-ALIN.docx

Comisie PisteaCV Pistea Gabriel RO

Lista lucrarilor publicate

Pistea Gabriel – rezumatul tezei de doctorat in limba engleza

Pistea Gabriel – rezumatul tezei de doctorat

barnea-europass-dec-2014

Cv Petre Semen

cv prof.univ.dr.arhim. teofil tia

cv prof.univ.dr.pr. vasile stanciu

sava-europass-dec-2014

_____________________________________________________________________________________________________________________

Anunt DANILIUC C. DAN MIHAI

CV MIHAIL DANILIUC

Decizie numire comisie sustinere

Lista lucrari publicate

M CV BOLOCAN CARMEN MARIA

M CV Stanciu Vasile

M CV Teofil Tia

M CV TESU IOAN

M CV Viorel Sava

Rezumat Teza

___________________________________________________________________________________________________________________

Anunt public Constantin Dumitru

CV Semen Petre

CV Stanciu Vasile

CV Teofil Tia

CV TESU IOAN

Lista lucrarilor publicate

N Decizie Comisie sustinere publica

CV Dionisie Constantin

REZUMATUL TEZEI

___________________________________________________________________________________________________________________

Anunt sustinere publica COSTAN V. VASILE

Comisie Costan Vasile

CV BOLOCAN CARMEN MARIA

CV Costan Vasile

CV Semen Petre

CV Stanciu Vasile

CV Teofil Tia

Lista Lucrari Costan Vasile

Parintele Petre Vintilescu – rezumat engleza

REZUMAT TEZA COSTAN VASILE

_______________________________________________________________________________________________________________

Anunt sustinere publica Antonios Tsachakis

CV Tsachakis Antonios

Lista lucrarilor publicate

M CV Mihai SASAUJAN

M CV Semen Petre

M CV TESU IOAN

M CV Vasile Gordon

M CV Viorel Sava

N Decizie Comisie sustinere publica

W Rezumat brosura A5

____________________________________________________________________________________________________________

Anunt public sustinere teza doctorat drd OLINICI G.T. CIPRIAN-VASILE

N Decizie Comisie sustinere publica

E CV drd. Ciprian Olinici

Rezumat teza doct

M CV Viorel Sava

M CV ION VICOVAN

M CV Ciprian StrezaX Lista lucrari

M CV TESU IOAN

M CV Vasile Gordon

__________________________________________________________________________________________________________

Anunt public sustinere teza Magherca Marius Nicolaie

Rezumat lucrare

Lista lucrarilor stiintifice

Decizie comisie sustinere publica

CV Marius Magherca

CV SEMEN

CV Vladimirescu Mihai

CV TESU IOAN

CV Melniciuc Ilie

CV Ioan CHIRILA

 

_________________________________________________________________________________________________________

P Anunt privind sustinerea publica drd. Isai Daniel

Decizie Comisie Isai daniel

Lista publicatii Isai

Rezumat teza

CV drd Isai Daniel

CV Gheorghe POPA

CV Stefan Afloroaei.

ILOAIE Stefan-Curriculum vitae

Pr. Prof. Dr. Vasile Raduca

_________________________________________________________________________________________________________________

ANUNT SUSTINERE PUBLICA pr.drd.

RUSCAN MIHAI FILARET

Comisie Ruscan Filaret

CV Drd Filaret RUSCAN

Lista lucrari RUSCAN MIHAI FILARET

M C V membri comnisie sustinere

M CV Gheorghe POPA

M CV ILOAIE Stefan

M CV ION VICOVAN

M CV Stefan Afloroaei

M CV Vasile Raduca

Rezumat ENGLEZA PhD

Rezumat Prezentare publica

_____________________________________________________________________________________________________________

Anunt Public Filip Mihaita Lucian

Comisie pr Filip Mihaita

cv FILIP MIHAITA LUCIAN

Lista publicatii Filip Mihaita

Rezumatul tezei

M CV Vicovan Ion

M CV Petraru Gheorghe

M CV Dumas Felicia

M CV Muresan Radu petre

M CV Valer Bel

___________________________________________________________________________________________________________________

P Anunt privind sustinerea publica Anistoroaei Bogdan

N Decizie numire comisie sustinere

E CV Anistoroaei Bogdan

X Lista publicatii

M Cv-uri membri comisie sustinere

 

___________________________________________________________________________________________________________________

P Anunt privind sustinerea publica Obreja Marius

E CV Obreja Marius

N Decizie numire comisie sustinere

M C V – u r i membri comisie sustinere

Rezumatul tezei de doctorat

X Lista publicatii – Pr. Obreja Marius-Emanuel

 

__________________________________________________________________________________________________________________

P Anunt privind sustinerea publica drd. arhim Nicolae (Nechifor) Horia

E CV Arhim drd. Nicolae (Nichifor) Horia

V Rezumat teza de doctorat

Lista publicatii

N Decizie numire comisie sustinere publica

M Cv-uri membri comisie sustinere


 


 


 

Lista susțineri teze de doctorat pana în luna decembrie 2021

 

Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.