LISTA TITLURILOR TEZELOR DE DOCTORAT ÎN CURS DE CERCETARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Nr. Disciplina Titlul tezei Profesor coordonator
1. Teologie Sistematică (Misiologie) Apostolat educațional. Factori, finalități, strategii de formare religioasă în societatea contemporană Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
2. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Absurdul şi sensul vieții în existențialismul francez. O analiză din perspectiva teologiei creștine Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
3. Teol. Liturgică Anaforalei antiohiene ale celor doisprezece apostoli. Istoric, surse şi analiză comparată Prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
4. Teologie Sistematică (Misiologie) Cultul Penticostal. Istoric, doctrină, misiune. O analiză misologică ortodoxă Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
5. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Conștiința morală şi conștiința politică. Relația dintre ele din perspectiva teologică şi ideologică Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
6. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Transcendență şi interioritate la Dumitru Stăniloae şi Sorin Kierkegaard. Nevoia existențială a omului de transcendență ca premisă a vieții moral spirituale Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
7. Teologie Sistematică (Misiologie) Biserica Ortodoxă şi fenomenul secularizării: o analiză teologico-misionară a sociologiei religioase a lui John Milbank Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
8. Teol. Istorică Federația Filantropia şi istoria recentă a Filantropiei în Biserica Ortodoxă Română Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
9. Teol. Istorică Cuviosul Antipa de la Calapodești – un sfânt român mai puțin cunoscut Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
10. Teologie Sistematică (Misiologie) Cultul Evanghelist. Istoric, doctrină, misiune. O analiză misologică ortodoxă Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
11. Teologie Sistematică (Misiologie) Formarea religioasă a tinerilor în viziunea lui Simeon Mehedinți. O evaluare misologică ortodoxă Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
12. Teologie Sistematică (Misiologie) Conceptul de dezvoltare personală în neospititualismul actual. O evaluare ortodoxă Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
13. Teol. Istorică Societăți si comitete de binefacere în Moldova secolelor  XIX –XX prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
14. Teologie Sistematică (Spiritualitate ortodoxa) Învățătură Bisericii cu privire la copilul nenăscut. Implicații duhovnicești şi pastorale prof.univ.dr.pr. Ioan C TESU
15. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Responsabilitatea morală a preotului de caritate în contextul îngrijirilor paliative. Aspecte teologice, bioetice şi medicale prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
16. Teol. Istorică Averile secularizate ale aşezămintelor monahale din Moldova în timpul domniei lui Al. I. Cuza prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
17. Teol. Liturgică Triodul Bucuriei. Mistagogia Penticostarului. Perspectivă istorică şi teologico-liturgică prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
18. Teol. Liturgică Sărbătoarea Întâmpinării Domnului – istoric şi imnografie. Elemente de teologie şi spiritualitate liturgică prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
19. Teologie Sistematică (Spiritualitate ortodoxa) Teologia minții în spiritualitatea filocalică prof.univ.dr.pr. Ioan C TESU
20. Teologie Sistematică (Spiritualitate ortodoxa) Atenţia în lucrarea duhovnicească prof.univ.dr.pr. Ioan C TESU
21. Teol. Liturgică Praznicul Izvorul Tămăduirii în spiritualitatea liturgică răsăriteană. Prezentare istorică şi analiză liturgică şi teologică prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
22. Teologie Sistematică (Spiritualitate ortodoxa) Rolul părintelui duhovnicesc în viaţa creştinului de astăzi prof.univ.dr.pr. Ioan C TESU
23. Teol. Liturgică Preocupările liturgice ale Mitropoliţilor Moldovei din secolele XIX-XX reflectate în opera şi activitatea acestora prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
24. Teologie Sistematică (Misiologie) Biserica misionară sau misională din punct de vedere al Ecclesiologiei ortodoxe Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
25. Teol. Istorică Mitropolia Moldovei: Întemeierea şi locul ei în cadrul Patriarhiei Ecumenice prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
26. Teol. Liturgică Slujbele de înmormântare şi pomenirea celor adormiți în Biserica Ortodoxă. Studiu istorico-liturgic prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
27. Teol. Liturgică Preotul liturghiilor şi slujirea liturgică în gândirea teologică a Sfântului Ioan Gură de Aur prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
28. Teol. Istorică Mănăstirea şi Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi în perioada 1752-1948. Două veacuri de slujire filantropică prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
29. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Sexualitatea – o maladie spirituală prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
30. Teol. Liturgică Ioan Damaschinul – imnograf liturgic prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
31. Teologie Sistematică (Misiologie) Simbolism creştin în cultura română. Model de inculturaţie evanghelică Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
32. Teol. Istorică Primul mitropolit al Basarabiei din România întregită. Mitropolitul Gurie Grosu – viaţa şi activitatea Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
33. Teol. Istorică Stilismul în provinciile istorice româneşti. Apariţie, evoluţie, situaţie actuală. Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
34. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Actualitatea modelului paideic creştin. Fundamentări, principii, strategii acţionale prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
35. Teologie Sistematică (Misiologie) Modele de educație religioasă în Uniunea Europeană. Aspecte relevante pentru înțelegerea misiunii Bisericii Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
36. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Dreptatea morală şi dreptatea socială la Sfântul Ioan Gură de Aur prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
37. Teologie Sistematică (Misiologie) Misiune şi mărturie creştină în scrierile sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
38. Teol. Liturgică Arhieraticonul românesc. Carte de cult prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
39. Teologie Sistematică (Misiologie) Eclesiologia misionară în scrisul şi discursul Sfântului Apostol Petru Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
40. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Reproducerea asistată medical: o provocare a teologiei morale contemporane Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
41. Teologie Sistematică (Misiologie) Antroposofia şi pedagogia Waldorf în România – Evaluare critică din punct de vedere al Misiologiei Ortodoxe Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
42. Teologie Sistematică (Misiologie) Bisericas ortodoxă misionară în orizontul comunităţii rurale tradiţionale Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
43. Teol. Liturgică Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în Tradiţia ortodoxă. Aspecte istorico-liturgice şi teologico-duhovniceşti prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
44. Teologie Sistematică (Misiologie) Convertirea la Hristos – Temei al mărturisirii creştine Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
45. Teologie biblica Cartea profetului Iona Prof.univ.dr.pr. Petre SEMEN
46. Teologie Sistematică (Misiologie) Mărturisirea dreptei credinţe reflectată în documentele Mitropoliei Moldovei fată de prozelitismul cultelor neoprotestante în prima jumătate a secolului al XX-lea Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
47. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Conceptul teologic de persoană şi importanţa lui pentru apărarea demnităţii copilului nenăscut Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
48. Teologie Sistematică (Spiritualitate ortodoxa) Relaţia de comuniune a omului cu Dumnezeu în Teologia Sfinţilor Siluan Athonitul şi Sofronie de Essex prof.univ.dr.pr. Ioan C TESU
49. Teologie Sistematică (Spiritualitate ortodoxa) Patima iubirii de arginţi şi lupta împotriva ei prof.univ.dr.pr. Ioan C TESU
Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.