LISTA TITLURILOR TEZELOR DE DOCTORAT ÎN CURS DE CERCETARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Nr. Disciplina Titlul tezei Profesor coordonator
1. Teologie Sistematică (Misiologie) Apostolat educațional. Factori, finalități, strategii de formare religioasă în societatea contemporană Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
2. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Absurdul şi sensul vieții în existențialismul francez. O analiză din perspectiva teologiei creștine Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
3. Teol. Liturgică Anaforale antiohiene ale celor doisprezece apostoli. Istoric, surse şi analiză comparată Prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
4. Teologie Sistematică (Misiologie) Cultul Penticostal. Istoric, doctrină, misiune. O analiză misologică ortodoxă Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
5. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Conștiința morală şi conștiința politică. Relația dintre ele din perspectiva teologică şi ideologică Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
6. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Transcendență şi interioritate la Dumitru Stăniloae şi Sorin Kierkegaard. Nevoia existențială a omului de transcendență ca premisă a vieții moral spirituale Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
7. Teologie Sistematică (Misiologie) Biserica Ortodoxă şi fenomenul secularizării: o analiză teologico-misionară a sociologiei religioase a lui John Milbank Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
8. Teol. Istorică Federația Filantropia şi istoria recentă a Filantropiei în Biserica Ortodoxă Română Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
9. Teol. Istorică Cuviosul Antipa de la Calapodești – un sfânt român mai puțin cunoscut Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
10. Teologie Sistematică (Misiologie) Cultul Evanghelist. Istoric, doctrină, misiune. O analiză misologică ortodoxă Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
11. Teologie Sistematică (Misiologie) Formarea religioasă a tinerilor în viziunea lui Simeon Mehedinți. O evaluare misologică ortodoxă Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
12. Teologie Sistematică (Misiologie) Conceptul de dezvoltare personală în neospititualismul actual. O evaluare ortodoxă Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
13. Teol. Istorică Societăți si comitete de binefacere în Moldova secolelor  XIX –XX prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
14. Teologie Sistematică (Spiritualitate ortodoxa) Învățătură Bisericii cu privire la copilul nenăscut. Implicații duhovnicești şi pastorale prof.univ.dr.pr. Ioan C TESU
15. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Responsabilitatea morală a preotului de caritate în contextul îngrijirilor paliative. Aspecte teologice, bioetice şi medicale prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
16. Teol. Istorică Averile secularizate ale aşezămintelor monahale din Moldova în timpul domniei lui Al. I. Cuza prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
17. Teol. Liturgică Triodul Bucuriei. Mistagogia Penticostarului. Perspectivă istorică şi teologico-liturgică prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
18. Teol. Liturgică Sărbătoarea Întâmpinării Domnului – istoric şi imnografie. Elemente de teologie şi spiritualitate liturgică prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
19. Teologie Sistematică (Spiritualitate ortodoxa) Teologia minții în spiritualitatea filocalică prof.univ.dr.pr. Ioan C TESU
20. Teologie Sistematică (Spiritualitate ortodoxa) Atenţia în lucrarea duhovnicească prof.univ.dr.pr. Ioan C TESU
21. Teologie Sistematică (Spiritualitate ortodoxa) Rolul părintelui duhovnicesc în viaţa creştinului de astăzi prof.univ.dr.pr. Ioan C TESU
22. Teol. Liturgică Preocupările liturgice ale Mitropoliţilor Moldovei din secolele XIX-XX reflectate în opera şi activitatea acestora prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
23. Teol. Istorică Mitropolia Moldovei: Întemeierea şi locul ei în cadrul Patriarhiei Ecumenice prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
24. Teol. Liturgică Slujbele de înmormântare şi pomenirea celor adormiți în Biserica Ortodoxă. Studiu istorico-liturgic prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
25. Teol. Liturgică Preotul liturghiilor şi slujirea liturgică în gândirea teologică a Sfântului Ioan Gură de Aur prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
26. Teol. Istorică Mănăstirea şi Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi în perioada 1752-1948. Două veacuri de slujire filantropică prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
27. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Actualitatea modelului paideic creştin. Fundamentări, principii, strategii acţionale prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
28. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Reproducerea asistată medical: o provocare a teologiei morale contemporane Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
29. Teologie Sistematică (Misiologie) Antroposofia şi pedagogia Waldorf în România – Evaluare critică din punct de vedere al Misiologiei Ortodoxe Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
30. Teologie Sistematică (Misiologie) Bisericas ortodoxă misionară în orizontul comunităţii rurale tradiţionale Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
31. Teologie Sistematică (Misiologie) Convertirea la Hristos – Temei al mărturisirii creştine Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
32. Teologie biblica Cartea profetului Iona Prof.univ.dr.pr. Petre SEMEN
33. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Morala creştină şi disciplina militară Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
34. Teol. Liturgică Sărbătoarea Bunei-vestiri în Tradiţia ortodoxă. Elemente de istorie, rânduială şi spiritualitate liturgică prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
35. Teol. Liturgică Sfântul Teodor Studitul – Imnograf liturgic prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
36. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Dimensiunea utopică a ideologiilor politice: Comunismul şi naţional-socialismul. O abordare teologică şi morală Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
37. Teol. Istorică Dositei herescu, ultimul episcop al Rădăuţilor (1750-1783) şi întâiul Episcop al Bucovinei (1783-1789) Viaţa şi înfăptuirile prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
38. Teologie Sistematică (Misiologie) Dialog Teologie-Stiinţă în orizontul anglo-saxon Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
39. Teologie Sistematică (Misiologie) Oastea Domnului. Istorie şi actualitate misionar-spirituală Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
40. Teologie Sistematică (Misiologie) Sensul cuvântului teologic la Părintele DUMITRU STĂNILOAE SI PAUL RICOEUR. Perspective misiologice Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU
41. Teol. Liturgică Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci în Ţradiţia ortodoxă – Elemente de istorie, rânduială tipiconală şi spiritualitate liturgică prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
42. Teol. Liturgică Cartea de cult –  Manuscris şi tipărită – Din tezaurul Mănăstirii Putna prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
43. Teol. Istorică Preotul şi Armata în trecut şi astăzi: Necesitate, organizare şi slujire prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN
44. Teol. Liturgică Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului în tradiţia răsăriteană. Studiu istorico-liturgic prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
45. Teol. Liturgică Vecernia zilei de luni după Rusalii prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA
46. Teologie Sistematică (Teol. Morală) Formarea caracterului moral creştin al copiilor şi tinerilor în contextul provocărilor societăţii Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.