Admitere 2024/2025

Regulament admitere doctorat 2024

Brosura-informare-admitere-doctorat sesiunea 2024

Indrumatori de doctorat:

Direcția de cercetare: TEOLOGIE LITURGICĂ

– Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Viorel Sava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE SISTEMATICĂ (Misiologie)

– Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Gheorghe PETRARU

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE SISTEMATICĂ (SPIRITUALITATE ORTODOXĂ)

– Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Ioan C. TEŞU

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE MORALĂ

– Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Gheorghe POPA

 

 

 

 

______________________________________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE ISTORICĂ (Istoria bisericii Ortodoxe Române)

– Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Ion VICOVAN

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE SISTEMATICĂ (Teologie Dogmatică)

–  Prof.univ.dr. Vasile Cristescu– examen scris

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE PRACTICĂ – MUZICĂ BISERICEASCĂ

– Conducător doctorat: Conf.univ.dr. pr. Alexandrel BARNEA

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

Regulament Doctorat pentru cei admisi in 2024-2025

_____________________________________________________

Admitere 2023/2024

Rezultate finale admitere doctorat – sept 2023

Rezultate provizorii Admitere studii de doctorat – domeniul Teologie

Contestațiile la proba scrisa se pot depune fizic in data de 15.09.2023, la secretariatul Facultății, in programul cu publicul.

Confirmarea locurilor se va face fizic la secretariatul Facultății în programul cu publicul, in zilele de 20 si 21 septembrie. Candidatii depun, in momentul confirmarii, chitanta doveditoare a achitarii taxei de înmatriculare sau scolarizare:

– 60 lei pentru candidatii admisi la buget, cod 38

– 1500 lei pentru candidatii admisi la taxa, cod 31.

Reamintim obligatia ca la dosarul fiecarui candidat sa se regaseasca un extras de cont bancar al titularului, cu codul IBAN!

cont UAIC

La confirmarea locului candidatii vor prezenta completat si semnat si Contractul de studii. Acest contract, pe care il gasiti mai jos, va fi printat fata verso, in 3 exemplare, si nu va fi datat. Atentie ca trebuie precizat, in contract, titlul tezei de doctorat!!!

A 02 contract de studii_2023

Cei admisi cu burse UAIC vor completa si contractul anexat, tot în 3 exemplare, semnat, nedatat și listat tot fata verso!!!   Contract doctorat bursa UAIC ian 2023

 

 

1. Toti candidatii la admiterea la doctorat vor sustine proba scrisa la Teologie Dogmatica Ortodoxa in ziua de 11.09.2023, ora 10.00, Sala S1 a caminului Buna Vestire

2. Candidatii la Teologie Liturgica si la Muzica bisericeasca vor sustine proba la disciplina de specialitate marti 12.09.2023, la ora 14.00 in Sala Profesori. Forma de evaluare – proba orala.

3. Candidatii la Misiologie si la Teologie Morala vor sustine proba la disciplina de specialitate miercuri 13.09.2023, ora 10.00 in Sala Profesori. Forma de evaluare – proba orala

4. Candidatii la Istoria Bisericii Ortodoxe Române vor sustine proba la disciplina de specialitate miercuri 13.09.2023, ora 10.00 in Sala Profesori. Forma de evaluare – proba orala.

5. Candidatii la Spiritualitate Ortodoxă  vor sustine proba la disciplina de specialitate marti 12.09.2023, la ora 9.00 in Sala Profesori. Forma de evaluare – proba scrisa.

A 01 Fisa inscriere_2023

Facultatea de Litere mai organizează, la Departamentul de Limba Engleză, o sesiune de examinare în vederea obținerii atestatului de cunoaștere a limbii engleze, necesar candidaților la școlile doctorale din UAIC, sesiunea septembrie 2023. Examenul scris va avea loc in data de 8 septembrie 2023, ora 9.30, la Departamentul de Limbă Engleză, urmat de un dialog cu candidații. 

 

 

Direcţii de cercetare – studii de doctorat:

 • Teologie practica (Liturgică)
 • Sistematică (Spiritualitate Ortodoxă)
 • Sistematică (Dogmatică Ortodoxă)
 • Sistematică (Misiologie)
 • Sistematică (Teologie Morală)
 • Istorică (Istoria Bisericii Ortodoxe Române)
 • Teologie practica (Muzica Bisericeasca)

 

Număr locuri aprobate:

Locuri la buget:6 buget din care 3 cu bursa ME

Locuri cu taxă romani: 2 locuri   

Locuri cu taxă romani de pretutindeni/straini CPV: 1 locuri   

                                                          

Actele necesare în vederea acordării arhiereștii binecuvântări pentru înscrierea la examenul de admitere

https://mmb.ro/actele-necesare-vederea-acordarii-arhierestii-binecuvantari-pentru-inscrierea-la-examenul-de-4

Informatii binecuvantare admitere doctorat

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2023/2024:

Sesiunea septembrie 2023:

– înscrierea candidaţilor: 04 – 08 septembrie;

Program înscrieri

Luni, 4.09, orele 16.00-18.00

Marți, 5.09, orele 16.00-18.00

Miercuri, 6.09, orele 9.00-11.00

Joi, 7.09, orele 9.00-11.00

Vineri, 8.09, orele 13.00-14.30

Inscrierile se fac in sala Profesori din Caminul Bunavestire, sediul Facultatii de Teologie Ortodoxa.

– selecţia candidaţilor: 11 – 13 septembrie

– afişarea rezultatelor: 14 septembrie

– contestaţii (doar pentru proba scrisă): 15 septembrie

– afişarea rezultatelor: 18 septembrie

– afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 19 septembrie;

– confirmarea ocupării locului: 20 și 22 septembrie.

 

Probe de concurs:

 • Teologia Dogmatică Ortodoxă (scris) – 40% din media finală de admitere, probă la care se supun toți candidații, indiferent de direcția de cercetare pentru care optează;
 • probă la alegere, în funcție de direcția de cercetare ce se dorește a se urma pe parcursul școlii doctorale (oral sau scris) – 60% din media finală de admitere.

Criterii de departajare:

În caz de egalitate a mediilor finale de admitere, ierarhia candidaților se va face ținând cont de:

 1. Media de înscriere la concurs, conform formulei hotărâtă de sfântul Sinod al BOR;
 2. Media de la disciplina de specialitate, probă a concursului de admitere;
 3. Media de la disciplina Teologia Dogmatică – probă a concursului de admitere.

La examenul de admitere se pot înscrie doar absolvenți ai studiilor de licență si master în domeniul Teologie.

 

ACTE NECESARE pentru înscrierea la concursul de admitere

 • Stack of papers isolated on white background

  • Dosar tip plic
  • fişa de înscriere tip (Anexa I.1), în care se vor menţiona opţiunile pentru tutore, cu avizul acestuia;
  • curriculum vitae;
  • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (datată si semnată);
  • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi aprobate de CNEEA, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaționale recunoscute;
  • scrisoare de motivaţie[1];
  • copie legalizată după certificatul de naştere;
  • copie C.I.;
  • copie legalizată după certificatul de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
  • copie legalizată după diploma de bacalaureat sau un act echivalent;
  • Diploma de licenţă şi foaia matricolă (şi copie);
  • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi foaia matricolă în original);
  • alte acte specifice domeniului Teologie[2]:
   • Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Pentru aceasta candidatul se va adresa sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor şi va îndeplini condiţiile ce se vor impune (ex: aviz psihologic, binecuvântarea Chiriarhului locului de care aparţine candidatul etc.).
   • Recomandare de la preotul din parohia în care candidatul are domiciliul stabil. Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului.);
   • Certificat sau adeverinţa de botez (în original)
  • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (250 lei).
  • 4 fotografii color tip B.I.
 • [1] Scrisoarea de motivație, care va cuprinde, pe lângă alte elemente specifice, și tema pe care doctorandul intenționează sa o aprofundeze, va fi analizata în cadrul unui interviu dintre îndrumătorul de doctorat cu potențialul candidat, înainte de examenul de admitere. In urma interviului scrisoarea de motivație va fi avizata de către îndrumător care va și specifica, sub semnătură, data și locul interviu.
 • [2] Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, se pot înscrie la concursul de admitere la Şcoala Doctorală doar absolvenţii care au media de absolvire a studiilor de licenţă şi master de minim 8.51. Din această medie, 70% reprezintă  media anilor de studii de licenţă şi nota obţinuta la examenul de licenţă şi 30% reprezintă media anilor de studii de master (aprofundate) şi nota obţinută la examenul de disertaţie. Formula de calcul este următoarea: {[(an 1 Licenţă + anul 2 Licenţă + anul 3 Licenţă + anul 4 Licenţă + Medie examen de Licenţă)/5]*70% + [anul 1 master+anul 2 master + medie disertaţie)/3]*30% } ≥ 8.51

Indrumatori de doctorat:

Direcția de cercetare: TEOLOGIE LITURGICĂ

– Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Viorel Sava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE SISTEMATICĂ (Misiologie)

– Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Gheorghe PETRARU

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE SISTEMATICĂ (SPIRITUALITATE ORTODOXĂ)

– Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Ioan C. TEŞU

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE MORALĂ

– Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Gheorghe POPA

 

 

 

 

______________________________________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE ISTORICĂ (Istoria bisericii Ortodoxe Române)

– Conducător doctorat: Prof.univ.Dr. Pr. Ion VICOVAN

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE SISTEMATICĂ (Teologie Dogmatică)

–  Prof.univ.dr. Vasile Cristescu– examen scris

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Direcția de cercetare: TEOLOGIE PRACTICĂ – MUZICĂ BISERICEASCĂ

– Conducător doctorat: Conf.univ.dr. pr. Alexandrel BARNEA

 

 

 

 

 

 

Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.