Programul de studii de licenţă Teologie Ortodoxă Pastorală funcţionează în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi realizează cercetarea aprofundată a unor teme teologice şi de reflecţie ştiinţifică din perspectiva pregătirii unor absolvenţi cu o instruire solidă de specialitate, cu posibilitatea continuării acestora în cadrul ciclului II Bologna (Masterat). 

Specializarea Teologie Pastorală este principala specializare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Ea formează slujitori bisericeşti şi specialişti în domeniul teologic şi eclesial, printr-un proces de învăţământ formativ, desfăşurat de cadre didactice de valoare, care s-au impus prin activitatea lor în plan local, naţional şi internaţional. 

Programul de studii de licenţă are durata de 8 semestre, cursuri de zi, locuri finanţate la buget şi locuri cu taxă, într-o proporţie stabilită anual de Facultatea de Teologie Ortodoxă, conform cifrelor de şcolarizare aprobate de Senatul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Planurile de învăţământ sunt alcătuite pe semestre de câte 14 săptămâni de activitate didactică şi cuprind un număr 20-22 ore/săptămână. Numărul total de credite (ECTS) este 240 în cei patru ani de studii, câte 60 pentru fiecare an. 

În primii doi ani de studiu teologic este acordată o importanţă deosebită disciplinelor vocaţionale (Formare duhovnicească), biblice (Studiul Vechiului Testament, Studiul Noului Testament) şi istorice (Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală, Patrologie şi elemente de bizantiologie), precum şi abilităţilor de comunicare într-o limbă străină modernă şi operării cu tehnologiile informaţionale. 

În anii superiori sunt studiate discipline teologice care implică dezvoltarea reflecţiei şi a capacităţilor de discernere şi sinteză (Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Spiritualitate Ortodoxă, Istoria şi filosofia religiilor, Teologie Fundamentală şi Misiologie), precum şi disciplinele de specialitate, absolut necesare pentru formarea integrală a clerului bisericesc, precum Omiletica şi Catehetica, Drept bisericesc şi administraţie bisericească, Teologie Pastorală, etc. Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală dispune de un număr de 15 săli de curs şi seminarii – din care 1 sală este dotată şi amenajată ca sală de teleconferinţe (însumând în total 850 de locuri), 1 sală de calculatoare – dispunând de 20 PC performante, cu acces la reţeaua Intranet, 1 Capelă şi o Bibliotecă cu sală de lectură (177 locuri), toate aceste spaţii însumând 1216,90 m2. O importanţă deosebită este acordată participării studenţilor la programul de rugăciune al facultăţii, desfăşurat în capela instituţiei şi în Catedrala mitropolitană „Sfantul Gheorghe” – Mitropolia veche, precum şi relaţiei de tutoriat, fiecare grupă de studenţi având un îndrumător (tutore) la dispoziţia lor şi încercând să identifice pentru fiecare ruta academică optimă. Cursanţii beneficiază şi de o bibliotecă bogată, însumând aprox. 120.000 titluri, mare parte dintre acestea lucrări fundamentale, în numeroase limbi de circulaţie europeană, accesibile în mare parte şi în format electronic 

Studenţii cu rezultate intelectuale deosebite pot participa la numeroasele sesiuni ştiinţifice ale facultăţii, contribuţiile lor putând fi publicate în revista facultăţii Analele Ştiinţifice ale Univerităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Seria Teologie, cu o apariţie anuală până în 2008, din anul 2009 sunt 2 numere pe an. Ei au posibilitatea accesării numeroaselor oportunităţi, putând beneficia, prin concurs, de perioade de studii în străinătate la numeroase universităţi cu care facultatea noastră se află în relaţii de colaborare şi parteneriat (Strasbourg – Franţa, Utrecht – Olanda, Udine – Italia, Fribourg şi Lausanne – Elveţia, Tesalonic – Grecia, Viena – Austria, Ljubliana – Slovenia, Universitatea „Albert Ludwigs”, Freiburg i. Br., Facultatea de Teologie „Sf. Ioan Damaschin” a Universităţii din Balamand, Liban, Turcia, Bulgaria). 

Absolvenţii specializării Teologie Ortodoxă Pastorală devin, prin hirotonie, membri ai clerului bisericesc în treptele de diacon, preot, episcop, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române. 

Cei care nu urmează vocaţia preoţească pot alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă. După absolvirea ciclului I, licenţiaţii specializării pot urma cursurile de masterat (patru semestre), în următoarele direcţii de cercetare: 1. Comunicare și consiliere psihologică și spirituală; 2. Familia creștină contemporană; 3. Misiune și slujire pastorală; 4. Teoria și practica formării religioase; 5.  Artă sacră în patrimoniul cultural.

O formă avansată de cercetare se desfăşoară în cadrul Şcolii Doctorale, în prezent îndrumând doctorate în teologie următoarele cadre didactice ale facultăţii: 1. Prof. univ. dr. Pr. Viorel Sava – Teologie Liturgică; 2. Prof. univ. dr. Pr. Petre Semen – Studiul Vechiului Testament; 3. Prof. univ. dr. Pr. Gheorghe Petraru – Misiologie şi ecumenism; 4. Prof. univ. dr. Pr. Ioan Cristinel Teşu – Spiritualitate ortodoxă; 5. Prof. univ. dr. Pr. Gheorghe Popa – Morala Crestină; 6. Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN – Teologie Istorica. Studenţii de la Facultatea de Teologie sunt cazaţi la două cămine repartizate de către Universitate (respectiv C-11 şi C-12), cu o capacitate de 300 locuri. 

De asemenea, întrucât studenţii de la Specializarea Teologie Pastorală au un program liturgic specific Bisericii Ortodoxe (cu zile şi perioade de post), cazarea lor se face într-un cămin repartizat prin decizie guvernamentală Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, cu o capacitate de 90 locuri. Căminul este subvenţionat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, având cantină şi personal administrativ propriu. În prezent, în incinta Facultatii, se afla un corp de cladire nou care deserveste Facultatea, cu capacitate de 120 de locuri de cazare. Acest camin studentesc care ofera facilitatile necesare este dat in folosinta din anul universitar 2017-2018. 

Numeroşi studenţi ai specializării Teologie Pastorală desfăşoară o bogată activitate artistică în cadrul corului „Teologus” al facultăţii şi Corul barbatesc „Mitropolit Iosif Naniescu”, apreciate pentru performanţele artisitice, având în palmares numeroase premii naţionale şi internaţionale. O frumoasă activate se realizează şi în cadrul Colegiului „Sf Nicolae” şi al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, înfiinţată în 1990, care are ca obiectiv cultivarea credinţei şi culturii creştine în mediul universitar.

Plan de invatamant – Arta sacra 2023-2026

Plan de invatamant – Teologie Ortodoxa Asistenta sociala 2023-2026

Plan de invatamant – Teologie Ortodoxa Pastorala 2023-2027

Plan de invatamant – Teologie Ortodoxa Pastorala extensiune CHISINAU 2023-2027

____________________________________________________________________

Plan de invatamant – DPPD Arta sacra 2023-2025

Plan de invatamant – DPPD Asistenta sociala 2023-2025

Plan de invatamant – DPPD Pastorala 2023-2025

____________________________________________________________________

Educatie fizica.doc

fisa – etica si integritate academica – arta sacra.pdf

fisa – etica si integritate academica – asit soc.pdf

fisa – etica si integritate academica – didactica.pdf

fisa – etica si integritate academica – pastorala.pdf

_________________________________________________________________

Ghidul de studii – Arta sacra 2023

__________________________________________________________________

GHID – STUDII DE LICENTA – TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA.pdf

__________________________________________________________________

Ghidul de studii – Asistenta Sociala 2023-24

 

__________________________________________________________________

PLANURI DE INVATAMANT – LICENTA- 2022-2025-26

Planuri – TOArta sacra 2021-2024

Planuri – TOAsistenta sociala 2021-2024

Planuri – TOPastorala 2021-2025

Planuri 15 – 18 19

Planuri 16 – 19 20

Planuri 17-20 21

Planuri 18-21 22

Site-ul Facultății de Teologie Ortoxoxă - Iași utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.teologie.uaic.ro. Întrucât din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noua directivă europeană privind securitatea datelor (Regulamentul GDPR), înainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugăm să citești conținutul Politicii de Cookie.